• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 15η ημέρα: Το Λαγουδίνι

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 15η ημέρα: Το Λαγουδίνι

..."Τι θα πει ευγνωμοσύνη; Αν τη ζωγράφιζε θα 'φτιαχνε ένα μπουκέτο πολύχρωμα μπαλόνια έτοιμα να πετάξουν ψηλά, να πουν ευχαριστώ στην Τίνα τη μανούλα αετίνα, γιατί οι μανούλες όλου του...

Περισσότερα

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 14η ημέρα: Fairy Tales

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 14η ημέρα: Fairy Tales

Οι μόνιμες πια βοηθοί μας, η Γκλίνις και η Κατερίνα γνώρισαν στα παιδιά τον σκανδαλιάρη David του συγγραφέα David Shannon μέσα από τα βιβλία του "No, David!" και "David Gets...

Περισσότερα

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 13η ημέρα: Wii

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 13η ημέρα: Wii

"Πήρε φωτιά" το Wii της παιδικής Αμερικάνικης Γωνιάς στη Βιβλιοθήκη Σπάρτης!!!Τρεις (3) ομάδες, πάνω από πενήντα (50), μικροί μας φίλοι έμαθαν τους κανόνες των παιχνιδιών και έπαιξαν tennis και bowling.

Περισσότερα

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 12η ημέρα: Lego MindStorms και ραπτική

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 12η ημέρα: Lego MindStorms και ραπτική

Με τη βοήθεια του Δημήτρη Σαγιάννη τρεις ομάδες παιδιών κατασκεύασαν ρομπότ της Lego MindStorms ενώ η ομάδα της ραπτικής απέκτησε δύο τμήματα, προχωρημένων και αρχαρίων και συνέχισε μαθαίνοντας πως φτιάχνουμε...

Περισσότερα

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 11η ημέρα: "Φίλοι; ...φως φανάρι"

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 11η ημέρα: "Φίλοι; ...φως φανάρι"

Η "δική μας" Αλεξάνδρα Βρεττάκη, μέλλουσα δασκάλα, που πραγματοποιεί την πρακτική της άσκηση στη Βιβλιοθήκη Σπάρτης, αφηγήθηκε τη θαυμάσια ιστορία δυο φίλων, που έχει γράψει η Φραντζέσκα Αλεξοπούλου-Πετράκη και έχει...

Περισσότερα
 • Καλώς ήρθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

  Καλώς ήρθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

  «Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη είναι το τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία»


  Διακηρύξη της UNESCO,1994

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης ιδρύθηκε το 1972.
  Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στην ομάδα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που εποπτεύονται από το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Ίδρυση Λειτουργία - Δ.Κ.Β.Σπάρτης

  Ίδρυση Λειτουργία - Δ.Κ.Β.Σπάρτης

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης έχοντας την οργανωτική δομή που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και υιοθετώντας τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ελληνικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τη

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Αρχείο N. Βρεττάκου

  Αρχείο N. Βρεττάκου

  Το τμήμα αποτελεί φόρο τιμής στο μεγάλο ποιητή της Λακωνίας και συγκεντρώνει πλούσιο αρχειακό υλικό γύρω απο τη ζωή του και το έργο του.

  «Ζει ο Νικηφόρος Βρεττάκος κοντά στο βουνό του, στο Αρχείο του, στη σκέψη των φίλων του».

  Με αυτά τα λόγια οι φίλοι του ποιητή R. Lavaguini, S. Nicosia και το Istituto di Filologia Greca του Πανεπιστημίου του Παλέρμου χαιρέτισαν την ίδρυση του Αρχείου του ποιητή στη Σπάρτη, στις 9 Δεκεμβρίου 2000.
  Η επιλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης ως φορέα υπευθύνου για τη συγκέντρωση, καταγραφή, διαφύλαξη, αξιοποίηση και προβολή του Αρχείου Νικηφόρου Βρεττάκου έγινε από τον ίδιο τον ποιητή λίγο πριν το θάνατό του.

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Λακωνική Βιβλιογραφία

  Λακωνική Βιβλιογραφία

  Η προσπάθεια που γίνεται στη Βιβλιοθήκη Σπάρτης αποβλέπει στη σύνταξη μιας γενικής και εξαντλητικής κατά θέμα, τρέχουσας και αναδρομικής Λακωνικής Βιβλιογραφίας που θα εξυπηρετήσει την ανάγκη για όσο το δυνατόν πληρέστερη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση των ερευνητών που ενδιαφέρονται για τη Λακωνία και θα συμβάλει ουσιαστικά:

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Τμήμα Ενηλίκων

  Τμήμα Ενηλίκων

  Στo κεvτρικό βιβλιoστάσιo, στo oπoίo τo κoιvό έχει ελεύθερη πρόσβαση, υπάρχoυv αvτιπρoσωπευτικά βιβλία όλωv τωv θεματικώv κατηγoριώv ταξινομημένα σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY. Παράλληλα στo υπόγειo τoυ κτιρίoυ υπάρχει δεύτερo βιβλιoστάσιo, με αvτίστoιχη ταξιθέτηση τωv βιβλίωv, στo oπoίo τoπoθετoύvται τα υπόλoιπα βιβλία (παλιές εκδόσεις, πoλλαπλά αvτίτυπα κ.α).

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Παιδικό Τμήμα

  Παιδικό Τμήμα

  Τo έvτυπo και λoιπό υλικό, πoυ απoτελεί τη συλλoγή τoυ παιδικoύ τμήματoς, καθώς και oι υπηρεσίες πoυ παρέχovται μέσα από αυτό, απευθύvovται κυρίως σε παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετώv.

  Διαβάστε περισσότερα...

Αναζήτηση