Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης ιδρύθηκε το 1972. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στην ομάδα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που εποπτεύονται από το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερα...

Ίδρυση Λειτουργία - Δ.Κ.Β.Σπάρτης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης έχοντας την οργανωτική δομή που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και υιοθετώντας τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ελληνικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τη διακήρυξη της UNESCO, έχει οριοθετήσει τις υπηρεσίες της προς το αναγνωστικό κοινό και την τοπική κοινωνία και προσπαθεί μέσα από σειρά προγραμματισμένων ενεργειών να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Περισσότερα...

Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

«Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους ως κέντρα πρόσβασης στις ψηφιακές πηγές πληροφόρησης».

Μανιφέστο Oeiras

Περισσότερα...

Παραρτήματα -Συνεργασίες

Παραρτήματα -Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με Δήμους, Συλλόγους και άλλους φορείς με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της αρμοδιότητάς της.

01 02