• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Βιωματικό Σεμινάριο Γραφής Braille

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

Βιωματικό Σεμινάριο Γραφής Braille

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των Α. Μ. Ε. Α. και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης στην προσπάθειά τους να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση...

Περισσότερα

Ενα καλάθι φράουλες

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

Ενα καλάθι φράουλες

"Ενα καλάθι φράουλες", ένα ακόμη παραμύθι της Τετάρτης από την Ποτούλα Πασχαλίδη.

Περισσότερα

«Οι μικροί ΣΠΑΡΤΑΘΛΗΤΕΣ»

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

«Οι μικροί ΣΠΑΡΤΑΘΛΗΤΕΣ»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας το πρόγραμμα «Οι μικροί ΣΠΑΡΤΑΘΛΗΤΕΣ» στο παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης. Το πρόγραμμα...

Περισσότερα

Καλοκαιρινές δραστηριότητες ημέρα 28η: Ελληνικό παραμύθι

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

Καλοκαιρινές δραστηριότητες ημέρα 28η: Ελληνικό παραμύθι

Ακόμη μια φορά η δική μας Ποτούλα Πασχαλίδη ήρθε και μας αφηγήθηκε ένα δικό της παραμύθι με τίτλο "Εισβολή στη χώρα της τηγανιτής πατάτας" και τα παιδιά έφτιαξαν μικρά κουτάκια...

Περισσότερα

Καλοκαιρινές δραστηριότητες ημέρα 27η: Fairy Tales

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης

Καλοκαιρινές δραστηριότητες ημέρα 27η: Fairy Tales

Η Κατερίνα για τελευταία φορά αυτό το καλοκαίρι μας αφηγήθηκε την ιστορία του Maurice Sendak " Where the Wild Things Are" και όλα τα παιδιά χάρηκαν δημιουργώντας το δικό τους...

Περισσότερα
 • Καλώς ήρθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

  Καλώς ήρθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

  «Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη είναι το τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία»


  Διακηρύξη της UNESCO,1994

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης ιδρύθηκε το 1972.
  Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στην ομάδα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που εποπτεύονται από το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Ίδρυση Λειτουργία - Δ.Κ.Β.Σπάρτης

  Ίδρυση Λειτουργία - Δ.Κ.Β.Σπάρτης

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης έχοντας την οργανωτική δομή που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και υιοθετώντας τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ελληνικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τη

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Αρχείο N. Βρεττάκου

  Αρχείο N. Βρεττάκου

  Το τμήμα αποτελεί φόρο τιμής στο μεγάλο ποιητή της Λακωνίας και συγκεντρώνει πλούσιο αρχειακό υλικό γύρω απο τη ζωή του και το έργο του.

  «Ζει ο Νικηφόρος Βρεττάκος κοντά στο βουνό του, στο Αρχείο του, στη σκέψη των φίλων του».

  Με αυτά τα λόγια οι φίλοι του ποιητή R. Lavaguini, S. Nicosia και το Istituto di Filologia Greca του Πανεπιστημίου του Παλέρμου χαιρέτισαν την ίδρυση του Αρχείου του ποιητή στη Σπάρτη, στις 9 Δεκεμβρίου 2000.
  Η επιλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης ως φορέα υπευθύνου για τη συγκέντρωση, καταγραφή, διαφύλαξη, αξιοποίηση και προβολή του Αρχείου Νικηφόρου Βρεττάκου έγινε από τον ίδιο τον ποιητή λίγο πριν το θάνατό του.

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Λακωνική Βιβλιογραφία

  Λακωνική Βιβλιογραφία

  Η προσπάθεια που γίνεται στη Βιβλιοθήκη Σπάρτης αποβλέπει στη σύνταξη μιας γενικής και εξαντλητικής κατά θέμα, τρέχουσας και αναδρομικής Λακωνικής Βιβλιογραφίας που θα εξυπηρετήσει την ανάγκη για όσο το δυνατόν πληρέστερη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση των ερευνητών που ενδιαφέρονται για τη Λακωνία και θα συμβάλει ουσιαστικά:

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Τμήμα Ενηλίκων

  Τμήμα Ενηλίκων

  Στo κεvτρικό βιβλιoστάσιo, στo oπoίo τo κoιvό έχει ελεύθερη πρόσβαση, υπάρχoυv αvτιπρoσωπευτικά βιβλία όλωv τωv θεματικώv κατηγoριώv ταξινομημένα σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY. Παράλληλα στo υπόγειo τoυ κτιρίoυ υπάρχει δεύτερo βιβλιoστάσιo, με αvτίστoιχη ταξιθέτηση τωv βιβλίωv, στo oπoίo τoπoθετoύvται τα υπόλoιπα βιβλία (παλιές εκδόσεις, πoλλαπλά αvτίτυπα κ.α).

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Παιδικό Τμήμα

  Παιδικό Τμήμα

  Τo έvτυπo και λoιπό υλικό, πoυ απoτελεί τη συλλoγή τoυ παιδικoύ τμήματoς, καθώς και oι υπηρεσίες πoυ παρέχovται μέσα από αυτό, απευθύvovται κυρίως σε παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετώv.

  Διαβάστε περισσότερα...

Αναζήτηση