ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
  Ημ/νια: 23/09/2022 16:00:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΣΠ246ΨΖΤ3-ΝΟΨ
 2. Θέμα: ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΥΟ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΤΙΩΝ
  Ημ/νια: 23/09/2022 15:37:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΖΓΖ46ΨΖΤ3-ΞΧΧ
 3. Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημ/νια: 23/09/2022 14:55:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ1Θ446ΨΖΤ3-47Φ
 4. Θέμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
  Ημ/νια: 23/09/2022 14:24:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΡΩΖΙ46ΨΖΤ3-3ΙΓ
 5. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Ημ/νια: 23/09/2022 13:04:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΓΒ546ΨΖΤ3-4ΧΓ
 6. Θέμα: Προμήθεια βιβλίων, προκειμένου να εμπλουτισθεί η συλλογή του τμήματος ενηλίκων και του παιδικού τμήματος της Βιβλιοθήκης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του αναγνωστικού κοινού της
  Ημ/νια: 22/09/2022 15:02:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΔΨ446ΨΖΤ3-Ε5Ο
 7. Θέμα: Επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
  Ημ/νια: 22/09/2022 14:50:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΑΦΑ46ΨΖΤ3-ΝΑΕ
 8. Θέμα: Επιδιόρθωση βλαβών στο σύστημα αποχέτευσης, στεγανού φρεατίου και αντλιών του κεντρικού κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
  Ημ/νια: 22/09/2022 14:42:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 698Μ46ΨΖΤ3-ΥΩΥ
 9. Θέμα: Απεντόμωση, απολύμανση, μυοκτονία και κουνουποκτονία όλων των χώρων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης και του παραρτήματός της στα Καλύβια Σοχάς
  Ημ/νια: 22/09/2022 14:34:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΣΡΘ46ΨΖΤ3-ΕΚΑ
 10. Θέμα: Επισκευή και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας του κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
  Ημ/νια: 22/09/2022 14:09:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω5ΝΧ46ΨΖΤ3-027