ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Γ

Ευρετήριο Άρθρου

Γέροντα, Ράνια. ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ: ΑΣΤΡΟΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟ . - Αθήνα: [χ.ο.], 1997.

Γιανναροπούλου, Ιωάννα Κ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ . - Αθήναι: [χ.ο.],  1999.

Γιανναροπούλου, Ιωάννα Κ.. ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΟ 1822 . - Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998. (Ανάτυπο)

Γιαννόπουλος, Παναγιώτης. Ο ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΟΥΣ . - Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998. (Ανάτυπο)

Γούλας, Δημοσθένης Γ. ΑΝΤΙΧΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΜΕΝΗ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΓΗ . - Αθήνα: Βασιλόπουλος, 1980.

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α’ ΤΟΥ ΕΚ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ (1466-1472, 1488-1490). - Αθήναι: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1955.

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. - Εν Αθήναις: [χ.ο.], 1960.

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ. - Εν Αθήναις: [χ.ο.], 1962.

Γριτσόπουλος,Τάσος Αθ. Η ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΛΤΕΖΩΝ ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ.- Εν Αθήναις: τυπ. Μυρτίδης, 1964. (Ανάτυπο)

Γριτσόπουλος, Τάσος. ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ, Η ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1770 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΗΣ .- Εν Αθήναις: [χ.ο.], 1967.

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. - Αθήνα: [χ.ο.], 1973. τομ. Α.

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ. - Αθήνα: Ένωση Τριπολιτών Αττικής, 1972-76. (3τ.)

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ: μετά της αναγκαίας αναλύσεως αυτών. - Εν Αθήναις: [χ.ο.], 1976.

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ.- Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1992.

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΛΑΝΘΟΥ: Αλωνίσταινα. - Αθήναι: Αδελφότης Αλωνιστιωτών Αθήνας, 1994.

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ.- Αθήνα: Ι. Μονή Παναγίας Φανερωμένης, 1996.

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ. - Αθήνα: Δήμος Γαστούνης, 1998-1999. (2 τ.)

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. - Αθήναι: [χ.ο.], 1999.


Σας ενημερώνουμε ότι από 6 Νοεμβρίου 2021, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021), για λόγους αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, η είσοδος στη Βιβλιοθήκη επιτρέπεται με την επίδειξη:

 

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ RAPID TEST (48 ωρών) ή ΑΡΝΗΤΙΚΟΎ PCR (72 ωρών).

 

Τα παιδιά από 4 έως και 17 ετών, μπορούν να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test 24 ωρών).
Τα υπόλοιπα μέτρα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.